AF REHAB - REHABILITAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM BRATISLAVA

recepcia@afrehab.sk | +421 948 446 652  

Fyzioterapia temporomandibulárneho kĺbu

Temporomandibulárne dysfunkcie sú podľa výskumu z roku 2015 druhým najčastejším chronickým ochorením pohybového aparátu po chronickej bolesti krížov.

Čo môže spôsobovať tieto potiaže?

 • 45% ľudí s dysfunkciou v oblasti temporomandibulárneho kĺbu má poruchy sánky spojené s bolesťou , za ktoré môže hypertonus žuvacích svalov
 • 41% má intraartikulárne poruchy, ktoré sa prejavujú klikaním, obmedzeným pohybom sánky alebo zablokovaním sánky 
 • 30% má degeneratívne poruchy., t.j. opotrobenie samotného temporomandibulárneho kĺbu

Aký je klinický obraz pacienta s poruchou temporomandibulárneho kĺbu?

 • obmedzená pohyblivosť temporomandibulárneho
 • krepitus
 • klikanie sánky
 • difúzna bolesť s častou bolesťou vystreľujúcou do hlavy a šije
 • bolesť v oblasti sánky pri konzumácií potravy
 • problémy s prežúvaním
 • rôzne parafunkcie, ako vybočenie sánky pri otváraní úst
 • problém dlho držať otvorené ústa počas dentálnych výkonov

Sú Vám tieto príznaky známe? Dokážeme Vám s nimi pomôcť. Čo za riešenie ponúkame? Po dôkladnej diagnostike je špeciálne vyškolený fyzioterapeut schopný určiť hlavný problém spôsobujúci pacientov diskomfort v oblasti sánky a stanoviť rehabilitačný plán.  Pomocou manuálnych techník, mobilizačných techník, cvičenia edukácie pacienta dokáže pacientovi pomôcť vyriešiť jeho problém.

Aké sú faktory ovplyvňujúce vznik problémov s temporomandibulárnym kĺbom? Ide o:

 • predispozíciu:  systémové ochorenia, psychologické faktory a anatomické predispozície
 • iniciačné faktory: makrotraumy ako následok dentálnej procedúry, pády, nárazy na sánku a mikrotraumy ako je bruxizmus alebo pravidelné žuvanie žuvačiek
 • posilňujúce faktory: správanie, sociálne faktory, emočné faktory, kognitívne a psychiatrické

Naši partneri

Spiral Stabilization
AŠK Slávia Trnava
P+P Partner

AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +421 948 446 652

© 2020 AF REHAB, s.r.o. | Rehabilitačné centrum Bratislava | Ochrana osobných údajov | Pravidlá súťaží